Holtegade

8 taglejligheder. 760 m2. Opført 2002-2004. Et pilotprojekt udført mhp ændring af tørrelofter til taglejligheder.

Projekterende sagsarkitekt på freelance opgave - Boldsen og Holm, arkitekter maa